Kalenderfoto september 2020

Foto uit 1953.
Voetbalelftal uit het archief van de Verkenners.
V.l.n.r.
Zittend: Mart van Bogget, Pierre Seuren, Tommie Salimans, Jos Hendriks, Piet Beek.
Staand: Jacq. van Lier, Tjeu Scheres, Harrie van den Kroonenberg, Tinus Seuren, Har Vaes en Lei Geenen.

Een stukje over het ontstaan van de verkenners:
Voor 1940 bestond in Roggel de jeugdvereniging De Jonge Wacht. Jan Muis was hiervan al jeugdleider. De leden droegen een soort uniform. (zie foto heemkunde kalender 2004). Jan maakte later de oprichting van de verkenners mogelijk. Ook Joos Barten was in Horn al betrokken bij de Jonge Wacht.
Tot nu toe is niet exact bekend wanneer de verkennersgroep precies is opgericht.
Wel weten we dat Jan Muis in zijn woonplaats Venray al te maken had met de verkennerij. Toen hij in 1936 een benoeming kreeg als onderwijzer aan de lagere school in Roggel kwamen die contacten wel van pas. Eerst als leider van de Jonge Wacht en later als leider van de verkenners. Tijdens de oorlog lagen de activiteiten stil.
Hij legde contact met J. Barten en H. Evers, beiden werkzaam in het onderwijs te Roggel en Heibloem.
Uit de verslaglegging van de vergadering van 26 september 1945 worden de volgende gegevens verstrekt.:
Op deze gedenkwaardige dag werd in onze parochie St. Petrus de “Jan Muisgroep” officieel geïnstalleerd door  commissaris L. Höppener. Dit gebeurde  ter nagedachtenis aan het sneuvelen van Jan Muis in 1944.
De leiding bestond uit:
Hopman: H. Evers ( Harrie Evers – onderwijzer verbonden aan de jongensschool)
Vaandrig: J. Barten ( Joos Barten – onderwijzer verbonden aan de jongensschool op de Heibloem)
Vaandrig: H. Gubbels ( Henricus, Harrie, Rie verbonden aan de K.I. te Heythuysen
Instructeur: P. Geuyen
Aalmoezeniers: kapelaan M. Adams en pater J. Uiterhoeven
Van de vergaderingen werd verslaglegging gedaan door H. Gubbels.

Kalenderfoto augustus 2020


Foto uit 1939. De familie Stappers(Laak). 
Woonhuis gebouwd door Sjang Stappers.
Personen op de foto v.l.n.r. 
Zittend: To en Lies
Staand: Trui, moeder, vader
Balkon: Jan en Marie.
[Lees meer…]

Kalenderfoto juli 2020

Foto van de familie van den Beuken.
Personen op de foto v.l.n.r.:
1e rij zittend: Moeder (Anna Maria Wilhelmina) van den Beuken–van Ratingen (1895-1974) en Henri (Hendrikus Petrus Hubertus ) van den Beuken ( 1890-1959).
2e rij staand: Toos, Annie, Jacques, Jan, Truus, Miet en Jon.

De familie van den Beuken is een bekende familie in Roggel.
“Moeder” van den Beuken, zoals ze in Roggel werd genoemd,  heeft een hele Roggelse generatie de eerste beginselen van het lezen en schrijven bijgebracht als juffrouw van de eerste klas. (ze is o.a. enkele jaren werkzaam geweest aan de Theresiaschool en een lange tijd aan de Jozefschool). Van haar kinderen kende in Roggel iedereen de al overleden zonen Jacques (de schilder) en Jan (van café-restaurant de Beukelaar).
Van de dochters is Truus (woont nog  in Heythuysen)  bekend van “Truu en Truu”. Toos is ook al geruime tijd overleden en  was getrouwd met  Eduard Nazarski  van de muziekhandel en kwam men vaak in de muziekwinkel tegen. Miet en Jon hebben in Beesel gewoond maar zijn inmiddels ook overleden en Annie woont nog in Heel

De familie woonde in het huis naast de jongensschool in de Kerkstraat. Jacques heeft daar later nog jaren lang zijn schildersbedrijf gerund. (Hij is later verhuis naar de Raadhuisstraat.) Het huis is gesloopt in 1978 gelijktijdig met de oude school (toen Verenigingsgebouw) om plaats te maken voor La Rochelle versie 1. Inmiddels ook weer gesloopt en nu staat er het Gezondheidscentrum.

Kalenderfoto juni 2020

Personen v.l.n.r.: Lies Rutten-Smeets en Rie Rutten (de kunnebekker)
voor het Café aan de Tramstraat. Thans Ton vannebekker en Gemma.
De naam Kunnebekker is afkomstig van het oorspronkelijke beroep van Rie Rutten: bakker bij bakkerij Kunnen (Baetsen) op het Nijken. [Lees meer…]

Kalenderfoto mei 2020

Bevrijdingsfeest mei 1955.
4 jeugdige deelnemers aan de festiviteiten
v.l.n.r. Bert Frenken (Van Frenke Wielke), John Brunen (van Keunke Brunen), Piet Crins( van Toon Crins) en Mart Wagemans (van Jean Wagemans). Ze zijn op de foto ongeveer 10 jaar oud. Hieronder nog een foto van dit clubje waar ze trots salueren bij hun creatie.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress