Historie Roggelse cafés

De Beukelaer 1942

We zijn met enkele personen bezig om alle locaties in Roggel waar ooit een café is geëxploiteerd in kaart te brengen en daar een presentatie van te maken die we te zijner tijd aan U zullen presenteren.

Hiervoor zoeken we  nog wat oude foto’s van panden waar een café is of was. Ook foto’s van het interieur met klanten en de kastelein(se) zijn welkom. Het mogen oude foto’s, maar ook foto’s van recentere datum zijn.

Bent U in het bezit van dergelijk fotomateriaal, dan zouden we daar heel graag een kopie van maken. Laat het ons dan even weten, dan komen we langs om ze te kopiëren. Bent U zelf in de gelegenheid om de foto in te scannen met scanner, smartphone of tablet, dan is dat nog makkelijker. U kunt de foto dan opsturen naar hvrroggel@gmail.com. Het zou natuurlijk fijn zijn als U dan ook even vermeldt wie of wat er op de foto staat en als U bij benadering kunt zeggen van welk jaar ze is. Bij voorbaat hartelijk dank. Als dank zullen wij U dan de presentatie, nadat wij ze gepresenteerd hebben, digitaal toesturen.

kalenderfoto maart 2019

Kalenderfoto maart 2019

Op de foto ziet u mensen vlechten met pitriet in de hobbyruimte van het Jozefhuis.
Personen op de foto v.l.n.r.  Baer van Bogget, Wijnand Hendriks en Wiel Geenen.

Een stukje geschiedenis:
In 1982 werd in Roggel een nieuw Groene Kruisgebouw in gebruik genomen. Toen werd door de toenmalige wijkverpleegkundige Pieter van der Hooft en het bestuur van het toenmalig Groene Kruis het idee geopperd om in het oude Groene Kruisgebouw gehandicapten en oudere mensen op te vangen. Pieter van der Hooft constateerde tijdens zijn werk als wijkverpleegkundige, dat onder deze mensen met weinig sociale contacten, veel eenzaamheid was. Ook constateerde hij dat sommige mantelzorgers overbelast raakten. Als er opvang kwam zouden deze mensen ontlast worden,  zodat ze langer voor hun dierbaren zouden kunnen zorgen.

Dit initiatief werd gesteund door gemeente Roggel, na de fusie van de gemeentes, door gemeente Roggel en Neer en na de laatste fusie, door gemeente Leudal.

Het Jozefhuis werd een voorbeeld hoe de dagopvang goedkoper kan.

Er werd een werkgroep gevormd, een enquête gehouden en er kwam een informatieavond.  Daarop kwam veel respons en er meldden zich veel vrijwilligers aan. Na het opknappen van het gebouw door vrijwilligers, kwamen op 26 mei 1983 de eerste bezoekers. In het begin was het Jozefhuis alleen op dinsdag en donderdag geopend. ’s Middags werd voor een warme maaltijd gezorgd door vrijwilligers. Na een tijdje was er behoefte om ook op woensdag en later ook op vrijdag geopend te zijn,

Op een gegeven moment was het Jozefhuis uit zijn jasje gegroeid. In 1996 werd het Jozefhuis tijdelijk ontruimd. Daarna werd het verbouwd en uitgebreid. Er kwamen aangepaste invalide toiletten,  2 rustkamers met een hoog/ laag bed, nieuwe keuken en een nieuwe hobbyruimte. De bezoekers konden toen tijdelijk terecht bij het voormalig verzekeringskantoor van G. Hendrikx. In 1997 was de verbouwing gerealiseerd. (info overgenomen van www.dagopvangjozefhuis.nl )

 

Roggels Blaadje 27 maart 1954

Klik op deze afbeelding om het Roggels Blaadje van 27-3-1954 te lezen

 

In dit Roggelsblaadje van 65 jaar geleden:
Klachten over venten in de gemeente
Hoe te werk te gaan bij electrische schrikdraad
Bijeenkomst over omscholing met name voor boeren zonen

……en in de advertenties heeft Frans Theelen een “zeer handig apparaatje” in de aanbieding.

 

Roggelsblaadje 20-02-1954

In dit Roggelsblaadje van 20 februari 1954 een verslag van de raadsvergadering.
Klik op deze afbeelding om het Roggels Blaadje van 20-02-1954 te lezen

In dit Roggelsblaadje van 20 februari 1954 een verslag van de raadsvergadering. Opvallend in dit verslag dat de gemeenteraad in 2 gevallen (huur en electrificatie) de minder draagkrachtige inwoners probeert te helpen door af te wijken van de voorgestelde bedragen of een bijdrage toe te zeggen.
Verder nog:

  • Men kan gaan stemmen voor de KVP kandidatenlijst .
  • Schutterij St. Petrus voert toneeldrama op.
  • Het Nationaal Katholiek Thuisfront is weer actief.
  • Echtpaar Tulkens-Scheenen vertrekt naar Canada.
  • …….en natuurlijk de advertenties van de plaatselijke middenstand.

kalenderfoto februari 2019

Deze maand de foto van “Thom van de Zaal” met zijn schoonzussen Toos en Louise Scheres. Thom Janssen was getrouwd met Truus Scheres.
“De Zaal” zoals zaal Amicitia aan de Molenweg  in de volksmond werd genoemd, was jarenlang dé zaal wat betreft bruiloften en partijen. Het was ook het verenigingslokaal van o.a. Harmonie Amicitia, de voetbalclub, Melodia en handboogvereniging “Roos in Bloei”. Ook was het de plaats voor het Melodia cabaret en toneelvoorstellingen.

De vader van deze dames Scheres : “Sjaeres Fried” (1896-1980) kocht het pand in 1930. Hij was gehuwd met Gertrudis Maria Christina Beeren (1901-1976). Vele jaren lang  runden ze samen met hun kinderen de zaak. Later werd de zaak overgenomen door Thom Janssen en Fried’s dochter Truus.

Momenteel is het een Chinees restaurant.

Film PLEM

A.s. donderdag 14 februari zal bij Heemkundevereniging Roggel de film over de bouw van de Maascentrale van de Provinciale Limburgse Elektriciteit Maatschappij, beter bekend als de PLEM, vertoond worden. De bouw vond plaats in de beginjaren vijftig van de vorige eeuw.  De werkgroep Heemkunde van de Studiegroep Leudal, die eigenaar is van de film,  is zo vriendelijk om deze film ook voor onze leden en andere belangstellenden te vertonen. De PLEM in Buggenum  was ook voor veel Roggelnaren jarenlang een goede werkgever. De film zal daarom voor velen herinneringen oproepen aan een periode uit hun leven, waarin het werk op de PLEM voor een groot deel het dagelijks leven bepaalde en “brood op de plank” bracht.

De filmvoorstelling begint om 20.00 uur in de kelder bij fysio Tullemans. (ingang buitentrap zijde Jozefhuis). Iedereen is welkom. Toegang is gratis.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress