Werkzaamheden brug en beek centrum Roggel 2009

Van januari 2009 tot juli 2009 is er gewerkt aan de beek en de brug in het centrum van Roggel. Het is reeds vele jaren bekend dat de keerwanden van de beek niet stevig genoeg waren en steeds meer gingen overhellen.

Al jaren geleden heeft men stalen buizen aangebracht tussen de keerwanden om het instorten van de wanden te verhinderen. Ook de woningen, die dicht bij de beek staan, begonnen scheuren te vertonen als gevolg van de slechte keermuren. De voormalige gemeente Roggel en Neer heeft, in samenwerking met het Waterschap Peel en Maasvallei, besloten om dit probleem aan te pakken. Men heeft besloten om tevens de brug en directe omgeving te verfraaien. Het werk werd uitgevoerd door de firma Kessels Wegenbouw B.v. uit Ospel. In eerste instantie moesten er nieuwe keerwanden worden aangebracht achter de bestaande muren. Het heien van een damwand was hierbij geen optie. Het zou teveel schade kunnen veroorzaken aan de woningen van de familie Peeters (links op de eerste foto) en Dhr.L.Wagemans. Daarom is er gekozen voor de Soil-mix methode. Om de constructie van de nieuwe keerwanden mogelijk te maken, moest de ruimte tussen de bestaande wanden met zand worden opgevuld. Hierover kan naderhand de zware soil-mix-machine rijden. Tegelijkertijd moest het water van de beek kunnen doorstromen. Stroomopwaarts was een dam van zandzakken aangebracht en op de bodem van de beek werden buizen gelegd.

Omstreeks 20 januari 2009 brak echter een periode aan met veel regen. Het waterpeil in de beek begon al snel te stijgen en daardoor werd de druk op de pas gelegde buizen te groot.

Op 23 januari ontstond er een lek in de buizen en er kwam weer water te staan in het drooggelegde deel van de beek. Het vulzand moest weer worden verwijderd en de hele operatie kon weer op opnieuw beginnen. Om de nieuwe keerwanden te kunnen maken, moest er ruimte gemaakt worden achter de bestaande muren. Hiervoor moest o.a.de garage van de heer Wagemans worden gesloopt.

Voordat de werkruimte weer werd opgevuld met zand werden er niet drie maar zes buizen op de bodem van de beek gelegd om een betere waterafvoer te bewerkstelligen. Ook het smeedijzeren hekwerk en de twee stenen pilaren aan de noord-zijde van de brug werden verwijderd.

Op 30 januari 2009 heeft de firma WEDAM uit Beek en Donk een machine geistalleerd om de nieuwe keermuren te maken. Deze 1,5 miljoeon Euro kostende machine heeft een hoogte van 21 meter en een gewicht van 70 ton. Ze kan wanden maken tot een diepte van 15 meter volgens het Soil-mix-procédé. Dit houdt in dat de aanwezige grond door middel van een holle stang en een mix-boorkop gemengd wordt met rijke cementspecie. Het procédé is trillingsvrij en er is geen sprake van grondverdringing of grondontspanning. Bovendien is er maar nauwelijks overtollige grond. Er hoeft dus maar weinig materiaal te worden aangevoerd of afgevoerd. Voor uitgebreide informatie zie: www.hoffmanngroep.com

Om veilig te kunnen werken, werden er zware houten balken op het met zand opgevulde deel van de beek gelegd. Bij de Beeklaan werd een “fabriek” geplaatst voor de fabricage van de cement-specie.

Het construeren van de nieuwe keerwanden begon op 3 februari 2009. De machine werd in stelling gebracht en de hardstalen boorkop-beitels begonnen te draaien. De boorkop verdween uiteindelijk langzaam in een soort blubber tot een diepte van 7 meter.

Om de muren te verstevigen werd er een bewapening van lange stalen balken aangebracht. Op 6 februari was de hele klus geklaard. De machine werd schoongemaakt en drie dagen later werd ze in alle vroegte (gedeeltelijk) op een dieplader geplaatst en vertrok de combinatie met een lengte van 21 meter en 40 ton zwaar naar de volgende klus. Er is nog werk genoeg want het is de enige machine in de Benelux voor dit soort constructies.

De keermuren die door de firma Wedam waren aangebracht, moesten 4 weken uitharden. Zolang moest het zand, waarmee de beek was opgevuld, blijven zitten. Begin februari brak er weer een periode aan met veel regen. Het waterpeil, aan de noordzijde van de aangelegde dam, steeg zeer snel en op 11 februari stroomde het water over de dam heen. Er moesten maatregelen getroffen worden om overstromingen te voorkomen. Er werden zware pompen ingezet die dag en nacht in bedrijf waren. Via een groot aantal slangen werd er extra water over het opgevulde deel van de beek heen gepompt. Tot laat in de avond moest er soms gewerkt worden.

Aan de zuidzijde van de brug, bij de Apollolaan, was al een begin gemaakt met het aanleggen van een trap en een hellingbaan voor rolstoelen. De trap en de hellingbaan maken het mogelijk om dicht bij het water van de beek te komen.
In de tweede helft van februari kon er worden begonnen met het afvoeren van het vulzand tussen de oude keermuren en het verwijderen van een gedeelte van de buizen voor de waterafvoer. Er werd tevens een werkvloer en bronbemaling aangelegd. Hierdoor werd er een droge werkplek gecreëerd. De oude keermuren, die opgebouwd waren uit verticaal geplaatste betonplaten, werden verwijderd.

Eind maart waren er opnieuw problemen met hoog water waardoor de werkzaamheden weer vertraagd werden.

Om de ruimte tussen de bestaande brug en de nieuwe voetgangersbrug te vergroten, moest de bestaande brug in de Dorpsstraat met meer dan een meter worden versmald.

Op 15 april kon er, door de firma Kessels Wegenbouw B.V. uit Ospel, een begin worden gemaakt met het bouwen van muren uit blokken natuursteen. Deze stenen zijn afkomstig uit de groeve Gres du Bois d’Anthisnes . Deze groeve ligt in de omgeving van Luik bij Sart Tilman. (Zie afbeelding hieronder)

De steenblokken bestaan uit Ardenner gres, een soort zandsteen. Voor de muren zijn ongeveer 900 ton van deze steenblokken gebruikt.

Eind april werd er begonnen met de aanleg van trappen aan de oostzijde van de beek, nabij de woning van Dhr.L.Wagemans. Deze trappen leiden naar een zitplek dicht bij het water. De noordkant van de versmalde brug werd afgewerkt met een nieuwe muur uit baksteen en er werden twee nieuwe pilaren gemetseld.

In de tweede helft van mei waren de werkzaamheden zover gevorderd dat het water weer vrij kon doorstromen. De rijplaten, de werkvloer en de nog aanwezige afvoerbuizen op de bodem van de beek, werden verwijderd.

Eind mei werd gestart met de aanleg van het zogenaamde eco-pad beneden in de beek. Dit is een droge rand waarop eenden en andere dieren kunnen verblijven. Dit pad werd ook gebouwd met dezelfde natuursteenblokken afkomstig uit de Ardennen. Het was een zwaar en tijdrovend karwei.

Ondertussen werd de bestrating in de omgeving van de beek vanaf de Apollolaan tot de Pastoor Schippersstraat op de schop genomen. Ook de toegang naar een, nog te bouwen, houten vlonder aan de Apollolaan, werd voltooid .Op 8 juni werd de bovenkant van de pilaren van de brug afgewerkt. Dit werk werd uitgevoerd door de firma Edilon)(Sedra b.v. uit Haarlem.

Op vijfentwintig juni waren de werkzaamheden zover gevorderd dat de nieuwe voetgangersbrug kon worden geplaatst .Deze brug is gefabriceerd door de firma Haasnoot uit Rijnsburg. Ze werd kant en klaar aangevoerd met een vrachtwagen en met een, op de wagen gemonteerde kraan, op de juiste plaats gelegd. Al heel snel werd de brug in gebruik genomen door passanten te voet of met de fiets.

Begin juli kon er worden begonnen met de afwerking van de directe omgeving van de brug. Er werd een zitbank geplaatst in de “zitkuil” onder de nieuwe brug dicht bij het water en ook een boven bij de voetgangersbrug aan de kant van de markt. Tevens werd de houten vlonder gebouwd aan de zuidkant van de brug bij de Apollolaan. Staande in het water werd er gewerkt aan de funderingspalen van de vlonder. Bij een, bijna tropische temperatuur, was het zo wel uit te houden. De vlonder is een ideale plek om watervogels te voeren of om te genieten van het leven in, op en bij het water. Vanaf de vlonder heeft men een mooi uitzicht over de beek richting Mussenhoek.

Vrijdag 3 juli werden de nieuwe brugleuningen aangevoerd. Het was de bedoeling om ze direct te monteren maar omdat de “voeten” er verkeerdom aan zaten was dat niet mogelijk. De bevestigingsbouten zouden te zeer op de rand van het metselwerk komen en daardoor de muren beschadigen. Daarvoor moest eerst een oplossing worden bedacht. Ondertussen werd de vlonder bereikbaar gemaakt door middel van een aantal traptreden. Op 16 juli konden de (brug) leuningen uiteindelijk worden aangebracht.

Hiermee was het hele werk klaar en kon de oplevering plaatsvinden. Op donderdag 15 oktober vond er een feestelijke opening plaats van het project. Na ontvangst van de genodigden bij restaurant “De Beukelaer” trok het hele gezelschap naar de brug. De Heer Roelofsen van waterschap Peel en Maasvallei en wethouder Verlinden van Gemeente Leudal hebben samen de officiële opening verricht. Zij hielden beiden een toespraak voor de genodigden en andere belangstellenden. Als openingshandeling werd er, met hulp van een aantal kinderen, een groot aantal kleurige balonnen opgelaten.

Na afloop was er nog een gezellig samenzijn voor de genodigden bij restaurant “De Beukelaer” onder het genot van een hapje en een drankje.

Het eindresultaat mag er zijn. Het is een aanwinst voor het dorp.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress